Logo MPKoogle
Wersja polska English version
abc Z:
Do:
Dzień:  Przesiadki:  Na przesiadkę: 
O wyszukiwarce

MPKoogle jest wyszukiwarką najszybszych połączeń komunikacji miejskiej. Obecnie obsługiwane miasta: Kraków.

Dostępny jest pod następującymi adresami:

Jak rozpocząć wyszukiwanie?

Aby rozpocząć wyszukiwanie, trzeba określić przystanki źródłowe i docelowe. Należy wpisać do pól Z: i Do::

  • Nazwę lub fragment nazwy przystanku.
  • Nazwę lub fragment nazwy ulicy.
  • Numer linii autobusowej.

Po uzupełnieniu pól Z: i Do: należy kliknąć przycisk Szukaj. Jeżeli MPKoogle nie może jednoznacznie określić o jakie przystanki chodziło (np. fragment nazwy pasuje do wielu nazw albo na ulicy jest więcej niż jeden przystanek), wyświetlona zostanie lista z pasującymi przystankami. Należy wybrać odpowiednią pozycję z listy i ponownie kliknąć "Szukaj".

Klikając na strzałkach obok napisów Z: i Do: można zamienić miejscami przystanki docelowe i źródłowe.

Wyniki wyszukiwania

Wyniki prezentowane są w postaci tabelarycznej. Dla każdego połączenia podawana jest godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia, czas trwania i plan.

Plan połączenia jest prezentowany w postaci listy przystanków, przez które połączenie przechodzi. Dla każdej pozycji podawany jest czas przyjazdu (poza przystankiem źródłowym), czas odjazdu (poza przystankiem docelowym), nazwa przystanku oraz linia, którą należy dojechać do następnego przystanku na liście.

Można kliknąć na przystanku przesiadkowym. MPKoogle wyszuka wtedy połączenia, które mogą być przydatne w przypadku spóźnienia się na tą przesiadkę.

Określanie czasu połączenia

Domyślnie MPKoogle wyszukuje połączenia, które zaczynają się w chwili wejścia na stronę wyszukiwarki.

Możliwe jest wyszukiwanie połączeń w późniejszych godzinach. Należy wtedy wpisać odpowiednią godzinę i zaznaczyć, czy jest to godzina wyjazdu, czy przyjazdu.

W różnych dniach autobusy kursują według różnych rozkładów, dlatego nie należy zapominać o wybraniu odpowiedniego dnia z pola Dzień:.

Inne funkcjonalności

Można również wyszukiwać połączenia między wieloma przystankami źródłowymi i/lub docelowymi. Wystarczy wpisać wszystkie nazwy lub fragmenty nazw, rozdzielając je przecinkami.

Jeżeli zostawisz pole Do: puste, uzupełniając tylko pole Z: i klikniesz Szukaj to uruchomisz tryb eksploracji sieci połączeń.